Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Regulamin Przedszkola Dzwoneczek

Regulamin Przedszkola Dzwoneczek 

1. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest:
- wypełniona karta zgłoszenia dziecka podpisana przez Rodziców / prawnych opiekunów,
- umowa o świadczeniu usług w przedszkolu,
- dokonanie opłaty administracyjnej (wpisowej) w wysokości 250 zł.
2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 - 17.00 .
3. O wszystkich dniach zamknięcia placówki Rodzice są informowani na pierwszym zebraniu we wrześniu.
4. W poczet przedszkolaków przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 lat .
5. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne odbywają się z zachowaniem bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki i pracy.
6. Uznawanie autorytetu personelu oraz Rodziców, a także poszanowanie godności dziecka są
nieodłącznymi elementami wzajemnych kontaktów wszystkich stron.
7. Przy zmniejszonej liczbie dzieci oraz w czasie grupowych zajęć ponadstandardowych dopuszczona
jest możliwość łączenia grup.
8. Do przedszkola przyprowadzić można jedynie dziecko zdrowe !
W przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych (stan podgorączkowy, złe samopoczucie)
dziecko nie uczestniczy w zajęciach, a Rodzice zostają bezzwłocznie powiadomieni i zobowiązani są do
odebrania dziecka z przedszkola w trybie pilnym.
W przypadku dłuższej nieobecności przedszkole może poprosić o zaświadczenie od lekarza stwierdzające gotowość dziecka do powrotu do placówki.
9. W przypadku choroby zakaźnej dziecka Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego
zawiadomienia o tym fakcie dyrekcji przedszkola.
10. Wszystkie przedszkolaki w ramach szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej uczestniczą
w codziennych spacerach i zajęciach plenerowych. Przeszkodą mogą być jedynie złe warunki atmosferyczne bądź duża absencja personelu .
11. Pracownicy przedszkola nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec dziecka żadnych
zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi
z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
Wyjątkiem może być zastosowanie kremu z filtrem po uprzedniej zgodzie pisemnej Rodzica/opiekuna.
12. Do odbioru dziecka z przedszkola mają prawo jedynie rodzice, prawni opiekunowie oraz inne,
pełnoletnie osoby (posiadające upoważnienie, nie budzące żadnych wątpliwości wychowawców,
gwarantujące pełne bezpieczeństwo) po uprzednim okazaniu dowodu osobistego lub innego
dokumentu ze zdjęciem.
13. Rodzice/opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub nauczycielowi dyżurującemu
do godziny 08.20.
14. Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 18.00 złotych. Absencja dziecka zgłoszona tego samego dnia do
godz. 7:00 w aplikacji INSO będzie uwzględniona w odliczeniu kosztów posiłków (obiadu i podwieczorku), jeżeli Rodzic zaznaczy w systemie nieobecności dziecka w dniu poprzedzającym nieobecność, odliczona będzie cała kwota za wyżywienie.
15. Czesne określone w umowie należy uregulować do 10- go dnia każdego miesiąca. Nie podlega
zwrotowi w przypadku rezygnacji z usług placówki (reguluje umowa).
16. Opłata administracyjna (wpisowa) jest bezzwrotna.
17. W przypadku nie opłacenia pobytu dziecka w przedszkolu do 20 dnia miesiąca przedszkole ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki do czasu uregulowania należności.
18. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone do przedszkola.
19. Wszystkie pilne sprawy związane z życiem przedszkola, powinny być omawiane na terenie
przedszkola w obecności zainteresowanych stron tego samego dnia.
20. W przypadku odbioru dziecka po godz. 17.00 naliczana będzie dodatkowa opłata za każdą
rozpoczętą godzinę w wysokości 50 zł.
21. Jeden raz w miesiącu Rodzice zobowiązani są do dostarczenia do przedszkola po jednym opakowaniu chusteczek do nosa (kartonik), chusteczek mokrych i rolce ręcznika papierowego.
22. Informację o rezygnacji z korzystania z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłosić na piśmie, z
miesięcznym wyprzedzeniem. Gwarantuje to nie naliczanie opłat za kolejny miesiąc.
23. Pozostałe ustalenia nie określone powyższym regulaminem normują oddzielne przepisy szczegółowe
zawarte w dokumentach placówki tj. Statut, regulaminy wewnętrzne placówki.

07/06/2024r. Show edukacyjne pt.'' Rok z życia jeża''( Ciekawi świata)
07/06/2024r. Show edukacyjne pt.'' Rok z życia jeża''( Ciekawi świata)
Czytaj więcej
Dodatkowe zajęcia sportowe ze Sportusiem
Dodatkowe zajęcia sportowe ze Sportusiem
Czytaj więcej
03.06.2024r. Wycieczka do Zagrody Kociewskiej.
03.06.2024r. Wycieczka do Zagrody Kociewskiej.
Czytaj więcej
01.03.2024r. Dziesiąte urodziny Przedszkola, Bal :D
01.03.2024r. Dziesiąte urodziny Przedszkola, Bal :D
Czytaj więcej
Teatr ''Krak-Art''z przedstawieniem ''Czerwony Kapturek''  :)
Teatr ''Krak-Art''z przedstawieniem ''Czerwony Kapturek'' :)
Czytaj więcej
Wakacyjne zabawy Żuczków :)
Wakacyjne zabawy Żuczków :)
Czytaj więcej
Wycieczka do grodu Kerin 22.06.2023
Wycieczka do grodu Kerin 22.06.2023
Czytaj więcej
Tak obchodzimy urodziny  :)
Tak obchodzimy urodziny :)
Czytaj więcej
To my :)
To my :)
Czytaj więcej
Biedronki-mali ogrodnicy :)
Biedronki-mali ogrodnicy :)
Czytaj więcej
Zajęcia i prace  Biedronek
Zajęcia i prace Biedronek
Czytaj więcej
Dzień Drzewa u Żuczków 09.10.2020r.
Dzień Drzewa u Żuczków 09.10.2020r.
Czytaj więcej
Zajęcia Motylków-naszych najmłodszych Przedszkolaków
Zajęcia Motylków-naszych najmłodszych Przedszkolaków
Motylki to grupa naszych najmłodszych Przedszkolaków z roczników 2017 i 2018 , uczącyc...
Czytaj więcej
Zajęcia Żuczków
Zajęcia Żuczków
Czytaj więcej
Teatr Blaszany Bębenek
Teatr Blaszany Bębenek
26 września 2020r w Dzwoneczku gościliśmy teatr Blaszany Bębenek z przedstawieniem "Czer...
Czytaj więcej
" Polska-moja Ojczyzna" III edycja
Czytaj więcej
Wyjazd do Osic na wykopki :) 11.10.2019
Wyjazd do Osic na wykopki :) 11.10.2019
Czytaj więcej
Spotkanie z Pisarką :)
Spotkanie z Pisarką :)
Czytaj więcej
Kuchcikowo pażdziernik 2019
Kuchcikowo pażdziernik 2019
Czytaj więcej
Gimnastyka korekcyjna :)
Gimnastyka korekcyjna :)
Czytaj więcej
Teatr Lokomotywa w Dzwoneczku-wrzesień 2019
Teatr Lokomotywa w Dzwoneczku-wrzesień 2019
Czytaj więcej
Piknik z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wrzesień 2019
Piknik z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wrzesień 2019
Czytaj więcej
Piknik z okazji Dnia Dziecka 2019 :)
Piknik z okazji Dnia Dziecka 2019 :)
Czytaj więcej
Dentobus w Dzwoneczku :)
Dentobus w Dzwoneczku :)
Czytaj więcej
Robimy kule mydlane :)
Robimy kule mydlane :)
Czytaj więcej
PIKNIK NA DZIEŃ DZIECKA :)
PIKNIK NA DZIEŃ DZIECKA :)
Czytaj więcej
Dentobus w Dzwoneczku 16.04.2019 :)
Dentobus w Dzwoneczku 16.04.2019 :)
Czytaj więcej
Wycieczka na musical
Wycieczka na musical
Czytaj więcej
Zbiórka karmy dla psów ze schroniska Promyk w Gdańsku :)
Zbiórka karmy dla psów ze schroniska Promyk w Gdańsku :)
Czytaj więcej
Pan Karol ze Stowarzyszenia Ochrony Sów opowiada o sowach :)
Pan Karol ze Stowarzyszenia Ochrony Sów opowiada o sowach :)
Czytaj więcej
Kuchcikowo-robimy tortille-28 marca 2019
Kuchcikowo-robimy tortille-28 marca 2019
Czytaj więcej
Przywitanie wiosny :) 21 marzec 2019
Przywitanie wiosny :) 21 marzec 2019
Czytaj więcej
Motylki sadzą kwiatki :)
Motylki sadzą kwiatki :)
Czytaj więcej
Koncert
Koncert
Czytaj więcej
Bal karnawałowy :)
Bal karnawałowy :)
Czytaj więcej
Teatr Blaszany Bębenek w przedszkolu
Teatr Blaszany Bębenek w przedszkolu
Czytaj więcej
Wycieczka Żuczków i Biedronek do Fabryki Sztuk  :)
Wycieczka Żuczków i Biedronek do Fabryki Sztuk :)
Czytaj więcej
Wycieczka Motylków do sali zabaw Honolulu w Tczewie :)
Wycieczka Motylków do sali zabaw Honolulu w Tczewie :)
Czytaj więcej
Dzień Kobiet u Żuczków :)
Dzień Kobiet u Żuczków :)
Czytaj więcej
Zima na naszym placyku
Zima na naszym placyku
Czytaj więcej
Żywa szopka w Osicach
Żywa szopka w Osicach
Czytaj więcej
Jasełka
Jasełka
Czytaj więcej
Mikołaj w Dzwoneczku :)
Mikołaj w Dzwoneczku :)
Czytaj więcej
Malujemy pierniczki :)
Malujemy pierniczki :)
Czytaj więcej
Piękne prace naszych przedszkolaków :)
Piękne prace naszych przedszkolaków :)
Czytaj więcej
Rytmika u Motylków :)
Rytmika u Motylków :)
Czytaj więcej
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej wrzesień 2018.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej wrzesień 2018.
Czytaj więcej
Zajęcia taneczne wrzesień 2018.
Zajęcia taneczne wrzesień 2018.
Czytaj więcej
Wycieczka do 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim :)
Wycieczka do 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim :)
Czytaj więcej
Wycieczka do Osic 22.06.2018 r
Wycieczka do Osic 22.06.2018 r
Czytaj więcej
Sadzimy kwiatki :)
Sadzimy kwiatki :)
Czytaj więcej
Dzień Dziecka 2018
Dzień Dziecka 2018
Czytaj więcej
Spotkanie ze Strażakami z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszc...
Spotkanie ze Strażakami z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszc...
Czytaj więcej
Wycieczka do McDonalda :)
Wycieczka do McDonalda :)
Czytaj więcej
Lekcja Regionalna zorganizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z udziałem ...
Lekcja Regionalna zorganizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie z udziałem ...
11.04.2018 r
Czytaj więcej
Wycieczka do sali zabaw Honolulu w Tczewie :)
Wycieczka do sali zabaw Honolulu w Tczewie :)
Czytaj więcej
Przedświąteczne zajęcia Motylków :)
Przedświąteczne zajęcia Motylków :)
Czytaj więcej
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY  21.03.2018 R.
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 21.03.2018 R.
Czytaj więcej
Jak obchodzimy urodzinki w Przedszkolu :)
Jak obchodzimy urodzinki w Przedszkolu :)
Czwarte urodzinki Zuzi z grupy Motylków :)
Czytaj więcej
Zajęcia z matematyki :)
Zajęcia z matematyki :)
Matematyka w Przedszkolu :)
Czytaj więcej
Dzień Kobiet u Żuczków :)
Dzień Kobiet u Żuczków :)
8 Marca 2018 - Dzień Kobiet u Żuczków :)
Czytaj więcej
Teatr Blaszany Bębenek w Dzwoneczku :) Pinokio :)
Teatr Blaszany Bębenek w Dzwoneczku :) Pinokio :)
09 marca 2018 r-Teatr Blaszany Bębenek ponownie w Dzwoneczku-tym razem z przedstawieniem Pinokio :)
Czytaj więcej
Kuchcikowo :)
Kuchcikowo :)
Robimy tortille :)
Czytaj więcej
Piernikowe domki :)
Piernikowe domki :)
Czytaj więcej
Warsztaty z mrówkami :)
Warsztaty z mrówkami :)
W dniu 21.02.2018 roku do przedszkola po raz kolejny przyjechały owady. Po tym, jak dzieci poznały...
Czytaj więcej
Teatr Blaszany Bębenek w Dzwoneczku :)
Teatr Blaszany Bębenek w Dzwoneczku :)
Czytaj więcej
Dzień Babci i Dziadka :)
Dzień Babci i Dziadka :)
Czytaj więcej
Bal karnawałowy :)
Bal karnawałowy :)
Czytaj więcej
Mikołaj w Dzwoneczku :)
Mikołaj w Dzwoneczku :)
Czytaj więcej
Polska-moja Ojczyzna
Polska-moja Ojczyzna
Czytaj więcej
Odpoczynek po obiadku .
Odpoczynek po obiadku .
Czytaj więcej
Gimnastyka .
Gimnastyka .
Czytaj więcej
Dzień pluszowego Misia 2017 r
Dzień pluszowego Misia 2017 r
Czytaj więcej
Dzień Chłopaka
Dzień Chłopaka
Czytaj więcej
Bal
Bal
Czytaj więcej
Zajęcia plastyczne Biedronek
Zajęcia plastyczne Biedronek
Czytaj więcej
Zajęcia Motylków
Zajęcia Motylków
Czytaj więcej
Zajęcia plastyczne Motylków
Zajęcia plastyczne Motylków
Czytaj więcej
Zajęcia z ceramiką
Zajęcia z ceramiką
Czytaj więcej
Kuchcikowo - gofry
Kuchcikowo - gofry
Czytaj więcej
Teatr Duet w Przedszkolu
Teatr Duet w Przedszkolu " O Wojtku strażaku "
Czytaj więcej
Teatr Duet w Przedszkolu
Teatr Duet w Przedszkolu
Czytaj więcej
Lekcja żywej przyrody z Pszczołami
Lekcja żywej przyrody z Pszczołami
Czytaj więcej
Lekcja żywej przyrody z Agamą Brodatą
Lekcja żywej przyrody z Agamą Brodatą
Czytaj więcej
Kolejne zajęcia w bibliotece
Kolejne zajęcia w bibliotece
Czytaj więcej
Biblioteka
Biblioteka
Czytaj więcej
Kuchcikowo - sandwiche
Kuchcikowo - sandwiche
Czytaj więcej
Kuchcikowo - sok owocowo - warzywny
Kuchcikowo - sok owocowo - warzywny
Czytaj więcej
Kuchcikowo - sałatka warzywna
Kuchcikowo - sałatka warzywna
Czytaj więcej
Zajęcia z ceramiką
Zajęcia z ceramiką
Czytaj więcej
Zajęcia z ceramiką
Zajęcia z ceramiką
Czytaj więcej
Balonowy Twister w przedszkolu
Balonowy Twister w przedszkolu
Czytaj więcej
Wycieczka do grodu Bractwa Kerin w Subkowach - 20.09.2017
Wycieczka do grodu Bractwa Kerin w Subkowach - 20.09.2017
Czytaj więcej
Data dodania: 2017-01-12 21:26:31
Data edycji: 2024-06-07 18:53:57
Ilość wyświetleń: 3132
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

83-021 Rokitnica

ul. Bursztynowa 2A/1

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook