Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Język Angielski

W naszym przedszkolu każda grupa wiekowa ma zajęcia z języka angielskiego codziennie, co ma na celu przygotowanie dzieci do posługiwania się tym językiem, rozbudzanie ich świadomości językowej, wrażliwości kulturowej oraz budowanie motywacji i chęci do nauki języków obcych w przyszłości podczas dalszych etapów edukacyjnych.

 

Podstawa programowa obejmuje:

- wdrażanie dzieci do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym

- organizowanie rozmaitych zabaw ruchowych i plastycznych

- wykorzystywanie rymowanek, wierszyków i piosenek

- opowiadanie, czytanie i odgrywanie historyjek

 

Podczas zajęć stosowane są różne metody nauki takie jak:

 

- Total Physicsal Response (TPR) czyli metoda opracowana przez Jamesa Ashera, która polega na reagowaniu ruchem na polecenia nauczyciela

- Multisensonsory teaching (Multisensoryczność) to metoda polegająca na zaangażowaniu kilku zmysłów do nauki języka która sprzyja efektywniejszemu przyswajaniu nowych informacji

- Metoda rutyny. Dzieciom towarzyszą stałe piosenki sygnalizujące fazę zajęć. Uczy ich to rozumienia zwrotów sytuacyjnych oraz uczy reagowania językowego i dyscypliny.

 

W tym roku dzieci pracują na książkach wydawnictwa Macmillan pt. "Discover with Dex", o poziomie dostosowanym do grupy, które pozwalają:

- wprowadzić nowe słownictwo poprzez kolorowe karty obrazkowe
- ćwiczyć poznane słownictwo dzięki różnorodnym historyjkom, piosenkom, wierszykom, grom i zabawom.
- wychowywać przez sztukę - różne formy aktywności muzyczno - ruchowej i plastycznej
- wychowywać zdrowotnie i kształtować sprawność fizyczną
- uczyć przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
- wspierać dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
- wdrażać dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych
- kształtować czynności samoobsługowe i nawyki kulturalne
- wdrażać dzieci do utrzymania ładu i porządku
- wspomagać rozwój mowy i innych umiejętności komunikacyjnych

Data dodania: 2020-10-09 14:34:27
Data edycji: 2020-10-11 15:28:11
Ilość wyświetleń: 1653
godło Polski - link do strony głównej
Kontakt

83-021 Rokitnica

ul. Bursztynowa 2A/1

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook